Opties

Opties

Met opties kunnen mooie resultaten geboekt worden, toch vormt een optie als een afgeleid product geen simpel gegeven en is enige duiding aangewezen. In dit artikel zetten wij de werking en mogelijke risico’s uiteen met betrekking tot het handelen in opties.

1. Omschrijving

 

1.1. Begrip

Een optie is een afgeleid product verhandelbaar via een zogenaamde optiebeurs. Het geeft de houder van de optie het recht om gedurende een vastgelegde en strikt bepaalde looptijd een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde (aantal aandelen, index, valuta) tegen een vooraf bepaalde prijs

 • Te kopen (calloptie)
 • Te verkopen (putoptie)

 

1.2. Soorten opties

Zoals reeds uit de definitie blijkt, maken we een onderscheid tussen twee soorten opties die men kan verkrijgen na betaling van een premie:

 • Calloptie: de houder van een calloptie heeft het recht om gedurende een bepaalde periode een onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs
 • Putoptie: de houder van een putoptie heeft het recht om gedurende een bepaalde periode een onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs

 

1.3. Type opties

Deze twee soorten opties kunnen elk ook nog onderverdeeld worden in twee individuele types. Zo hebben we:

 • American style options: deze optie kan gedurende de volledige looptijd van de optie uitgeoefend worden
 • European style options: deze optie kan enkel op de expiratiedatum uitgeoefend worden

 

2. Kenmerken

 

2.1. Schematisch overzicht

 

 • Calloptie
  Kopen = Het recht om onderliggende waarde te kopen.
  * Je rekent op een stijging van de onderliggende waarde
  * Je moet een premie betalen
  Verkopen = De plicht om onderliggende waarde te leveren
  * Je rekent op een daling van de onderliggende waarde
  * Je ontvangt de premie
 • Putoptie
  Kopen = Het recht om de onderliggende waarde te verkopen
  * Je rekent op een daling van de onderliggende waarde
  * Je moet een premie betalen
  Verkopen = De plicht om de onderliggende waarde te kopen
  * Je rekent op een stijging van de onderliggende waarde
  * Je ontvangt de premie

 

2.2. Standaardisatie

Iedere optie die je kan aanschaffen is gestandaardiseerd, d.w.z. dat de contractspecificaties van de opties vooraf zijn vastgelegd. In het bijzonder gaat het over volgende specificaties:

 • De onderliggende waarde: Om welke onderliggende waarde gaat het? (aandelen, valuta, index)
 • De grootte: Wat is de hoeveelheid van de onderliggende waarde?
 • Uitoefenprijs: Tegen welke prijs kan de onderliggende waarde verhandeld worden?
 • Looptijd: Tijdens welke periode kan de optie uitgevoerd worden of op welk moment kan het uitgevoerd worden? (expiratie)

 

2.3. Premie

Een optie geeft je een recht, geen plicht. Om dat recht te bekomen moet je dan ook een premie betalen (de optiekoers). Let op: bij aandelenopties is de premie steeds weergegeven per individueel aandeel.

Bij een calloptie wordt de optiekoers bepaald door de koers van de onderliggende waarde te verminderen met de uitoefenprijs, bij een putoptie gaat men de uitoefenprijs verminderen met de koers van de onderliggende waarde.

2.4. Hefboomeffect

Zoals eerder aangehaald verwacht de koper van een calloptie dat de onderliggende waarde zal stijgen, de koper van een putoptie verwacht het omgekeerde. Hoe dan ook kan de houder ervan meer winst behalen dan wanneer hij voor hetzelfde bedrag van de premie de onderliggende waarde had ingekocht. Hij kan met een beperkte inbreng (premie) profiteren van koersschommelingen van de onderliggende waarde. Dit effect noemen we het hefboomeffect.

Dit hefboomeffect kan uiteraard ook negatief zijn wanneer de koers anders evolueert dan gehoopt, het verlies op zijn inzet zal dan procentueel veel groter zijn dan het verlies dat hij zou geboekt hebben door in verhouding met de premie een deel van de onderliggende waarde aan te schaffen. De optie kan volledig waardeloos worden.

3. Voor- en nadelen

 

3.1. Voordelen

Slechts een klein deel van de onderliggende waarde moet betaald worden. Wanneer de onderliggende waarde wijzigt kan dit dan ook tot veel grotere winsten leiden door het zogenaamde hefboomeffect. Als koper van een optie kan je enkel de premie verliezen waardoor je jouw economische risico’s makkelijker onder controle kan houden (het gedekt schrijven van en optie). Het risico is dus veel beter te identificeren.

3.2. Nadelen

Opties vormen een ingewikkeld beleggingsinstrument. Het is belangrijk om de materie eerst volledig onder de knie te krijgen vooraleer je in opties begint te handelen. Dat vergt tijd, moeite en doorzettingsvermogen.

Een aandeel kan dan wel schommelen in waarde, maar het risico dat u uw volledige inleg verliest is bij aandelen veel kleiner dan bij een optie. Bij een optie is het mogelijk dat uw optie volledig waardeloos wordt en u uw (lagere) inleg volledig verliest. Bovendien bezit je bij aan aandeel nog zeggenschap in de organisatie, een optie is een afgeleid product waardoor je tijdens de duur van de aankoopoptie zowel geen stemrecht als dividendrecht hebt, je bent immers nog niet de echte bezitter van het onderliggend aandeel zelf.

4. Tot slot

Het is duidelijk dat opties een ingewikkelde materie vormen waar de nodige voorbereiding aan vooraf gaat. Met opties kunnen dan wel hoge winsten geboekt worden, maar anderzijds is er het risico dat de optie volledig waardeloos wordt. Het is belangrijk om de contractspecificaties voor iedere optie grondig te bestuderen en je kansen en risico’s tegenover elkaar uit te zetten en af te wegen. Op verschillende websites zal je dan wel lezen dat opties een echte goudmijn vormen maar wees er je steeds van bewust dat je inleg ook volledig verloren kan gaan.