Invloeden van financiële markten op de spaarrente

De vraagkant
Zitten mensen, bedrijven en banken op dit moment verlegen om geld? Het antwoord hierop is ‘nee’. Veel banken maken winst op het uitlenen van geld. Het verdienmodel is om geld te verwerven via spaarrente en uit te lenen via een leenrente. De rente om te lenen is hoger dan de spaarrente. Op het moment dat deze leningen niet worden afgenomen verlaagt men de rente om leningnemers aan te trekken. Als de vraag daalt om leningen, daalt ook de rente om te lenen en tegelijkertijd de rente om te sparen. Bovendien: als concurrentie ontstaat op het verwerven van leningen zijn banken geneigd om ten opzichte van elkaar de rentes zo laag mogelijk te houden. Op die manier wil de ene bank zich aantrekkelijker maken dan de andere bank.

De aanbodkant
Door de financiële crisis zijn mensen en bedrijven voorzichtiger geworden met het uitgeven (en lenen) van geld. Het geld wat niet wordt uitgegeven moet natuurlijk ergens blijven. In veruit de meeste gevallen wordt dit bij een bank gestald. Als er veel mensen veel geld bij een bank stallen dan hoeft de bank minder haar best te doen om dit geld aan te trekken. Dit betekent dat zij de spaarrentes niet hoeven te verhogen om geld te verwerven. Daarnaast kunnen banken onderling erg goedkoop van elkaar lenen. Dit blijkt uit de Euribor-rente. Ook kunnen banken goedkoop geld lenen van de Europese Centrale Bank (ECB), wat blijkt uit de zogenaamde Refirente. Deze factoren zorgen ervoor dat er meer dan voldoende geld beschikbaar is om aan de vraag te voldoen.

Invloed van toezichthouders
De financiële markt bestaat niet alleen uit vraag en aanbod. Er zijn ook toezichthouders actief die de markt in de gaten houden. Toezichthouders proberen de markt te corrigeren. Op het moment dat vraag en aanbod uit de pas gaat lopen en de economie in gevaar kan brengen, worden door hen maatregelen genomen om verdere problemen te voorkomen.

De toezichthouders in Europa hebben, als gevolg van de financiële crisis, strengere regels opgelegd aan banken. Banken dienen bijvoorbeeld meer geld te reserveren om financiële klappen op te vangen. Dit zorgt voor hogere kosten bij de bank. Een bank probeert daarom haar kosten te verlagen. Omdat er toch voldoende aanbod is van geld kan de bank het zich veroorloven om de kosten te verlagen door een lage spaarrente aan te bieden.

Een reactie plaatsen