Hoe vermeerdert een centrale bank haar vermogen?

De Federal Reserve Bank is de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika en men kan rustig aannemen dat het de machtigste financiële instelling ter wereld is. Een van de meest belangrijke verantwoordelijkheden van de FED is het administreren van de voorraden geld in de Verenigde Staten, dollars dus.

De FED is verantwoordelijk voor het drukken, maar ook voor het vernietigen van meerdere miljarden dollars per dag.

Hoewel de bank de officieel de baas is van de drukpersen die de dollarbiljetten produceren geeft de bank eigenlijk zelf geen papiergeld of munten meer uit. Er worden nog wel dollarbiljetten gedrukt, maar het meeste Amerikaanse geld wordt tegenwoordig digitaal gedebiteerd en gecrediteerd aan de belangrijkste banken van het land. Het echte geld maken gebeurt pas wanneer die banken het nieuw gedebiteerde geld omzetten in leningen aan cliënten, en daarvoor rente ontvangen en kosten berekenen.

Wie bepaald wanneer er geld bij moet?

De Federale Commissie voor de Open Markt en andere economische adviseurs komen regelmatig bij elkaar om de geldstroom en de algemene economische toestand binnen de Verenigde Staten te bespreken. Wanneer die dames en heren, die natuurlijk in de meerderheid zijn, bepalen dat er meer geld nodig is, rekent de FED uit hoeveel geld er aangemaakt moet worden en geeft de opdrachten uit.
Het is niet eenvoudig het precieze bedrag te bepalen dat zich op een gegeven moment binnen een economie beweegt. Dat komt ook omdat er meerdere zaken zijn die gedefinieerd kunnen worden als geld.

Het is onderling en internationaal afgesproken dat bankbiljetten en munten geld genoemd worden. Maar lopende, courante bankrekeningen en spaarrekeningen vertegenwoordigen ook een geldwaarde, liquide middelen. Fondsen binnen de diverse valutamarkten, korte termijn leningen en andere financiële en monetaire middelen worden ook meegeteld, hoewel niet altijd. Maar daaruit volgt wel dat de FED de geldvoorraad alleen maar kan schatten.

Het is een open markt

De FED kan open markt activiteiten initiëren door staatsobligaties te kopen of te verkopen om geld te injecteren of te absorberen. Ze kan terugkoop overeenkomsten afsluiten om tijdelijk geld in de economie te pompen. Ze kan een kortingsmechanisme hanteren voor korte termijn leningen aan banken. Het resultaat van al die activiteiten is een toename in de reserves van de banken.

Een mechanisme om geld te maken

Toen het centrale banken systeem op poten werd gezet was het maken van geld een fysieke realiteit; er moesten nieuwe bankbiljetten worden gedrukt en nieuwe munten worden geslagen. En die moesten worden uitgegeven aan het publiek. In de Verenigde Staten gebeurde dat bijna altijd via een regeringsagentschap met een streepje voor, of via politiek verbonden zakelijke ondernemingen.
Maar centrale banken hebben sindsdien ontdekt dat de digitale technologie bestaat en ze kunnen daar heel creatief mee omgaan. De FED besloot dat er geen gedrukt geld of geslagen munten nodig zijn om binnen de economie, waarde te laten werken, geld te laten stromen.

Ondernemingen en consumenten kunnen cheques gebruiken, creditcards en debetcards, geldoverschrijvingen en online transacties. Het maken van geld hoeft ook al niet meer fysiek te zijn, de Federale Bank kan eenvoudiger nieuwe saldo’s in dollars bedenken en die op andere rekeningen bijschrijven.

De moderne FED zet nieuwe rekeningen op die makkelijk in geld omgezet kunnen worden, zoals obligaties van de Verenigde Staten en telt die op bij bestaande bankreserves. Gewoonlijk verkopen banken monetaire of financiële activa voor het ontvangen van deze fondsen. De banken zetten die fondsen dan weer uit, bijvoorbeeld in de vorm van hypotheken of leningen, en maken daar hun winsten mee.

Inflatie

Dit heeft dezelfde effecten op de maatschappij en op de economie als het drukken van meer geld en het vervoeren daarvan naar de kluizen van de verschillende banken, alleen is het voor de FED stukken goedkoper. Het veroorzaakt dezelfde geldontwaarding, met een mooi woord inflatie, als het drukken van nieuw geld m het nieuw gecrediteerde tegoed heeft dezelfde waarde als papiergeld binnen de economie van de Verenigde Staten, en van de wereld.

Een reactie plaatsen