Grondstoffen

Grondstoffen zijn de basis bestandsdelen van alle producten die geproduceerd worden in de economie en liggen dus ook aan de basis van alle productieprocessen. Doordat grondstoffen niet overal ter wereld gewonnen en geproduceerd kunnen worden, liggen ze ook aan de basis van de internationale handel. Grondstoffen zijn dus heel belangrijk in het economische verkeer en de beschikbaarheid en de prijzen van grondstoffen hebben grote invloed op de gezondheid van landen, bedrijven en hele continenten. Of je dus handelt in grondstoffen of niet, het is altijd een goed idee om de koersen in de gaten te houden van grondstoffen die samenhangen met andere beleggingen.

Grondstoffen Groeperen

Het aantal grondstoffen lijkt soms wel oneindig en ze kunnen eindeloos onderverdeeld worden in allerlei subcategorieën. Zo zijn er bijvoorbeeld grondstoffen die samen de groep energie vormen, waarin olie, gas en kolen zitten omdat ze allen energie opwekken. Groeperingen zijn handig omdat ze vaak een sterke invloed hebben op elkaar, als de olieprijs beweegt zal de gasprijs ook bewegen omdat ze elkaar kunnen vervangen. Er zijn altijd grenzen aan dit soort verbanden, zo wordt olie voor veel meer dingen gebruikt dan energieopwekking. Ook zijn er groeperingen zoals metalen en edelmetalen, die heel logisch zijn maar sterk verschillen en dus minder als groep bewegen tenzij er bijvoorbeeld nieuwe technieken of reguleringen in de mijnbouw zijn. Zelf verbanden als deze tussen grondstoffen leggen kan helpen bij het nemen van beslissingen.

Hard en Zacht

Er is één onderverdeling van grondstoffen die door vrijwel elke belegger gehanteerd wordt: het onderscheid tussen harde en zachte grondstoffen. Harde grondstoffen zijn in de regel niet bederfelijk en worden gewonnen, terwijl zachte grondstoffen doorgaans bederfelijk zijn en verbouwd worden. Harde grondstoffen omvatten dus vooral industriële grondstoffen zoals olie, gas en metalen. Zachte grondstoffen omvatten vooral landbouwgewassen en producten zoals koffie, cacao, vee en granen. Zachte grondstoffen hebben meer fluctuerende koersen omdat ze seizoensgebonden zijn en een enorme reeks factoren van invloed kan zijn op de oogst en dus de hoeveelheid die er op elk gegeven moment op de markt is. Dit geeft de mogelijkheden tot meer winst, maar ook meer verlies bij het handelen.

Direct Handelen

De handel in grondstoffen is zelden direct voor particuliere beleggers, het aan en verkopen van bijvoorbeeld olie en metalen is tenslotte anders dan vele andere effecten omdat ze fysiek in de wereld aanwezig zijn en ruimte innemen. Extra bijkomende kosten zijn vaak dus opslagkosten, voor een particuliere belegger is dit alleen aantrekkelijk voor hoge waarde grondstoffen die fysiek niet veel ruimte innemen zoals edelmetalen. Vooral goud is een grondstof die relatief vaak als fysiek object door particulieren wordt aangeschaft. Het beleggen in andere grondstoffen wordt door particuliere beleggers echter veel vaker indirect gedaan, door te beleggen in aandelen en fondsen of door gebruik te maken van derivaten.

Aandelen en Fondsen voor Grondstoffen

Fondsen die in grondstoffen beleggen kunnen dat met veel verschillende combinaties doen. Het is handig een fonds uit te zoeken dat aansluit op jouw wensen op het gebied van harde en zachte grondstoffen en sectoren. Maar net als aandelenfondsen heb je weinig invloed op waar het fonds uiteindelijk in belegt en is het ook verstandig te kijken naar eerder behaalde resultaten.
Grondstoffen aandelen zijn in de regel aandelen in producenten van grondstoffen. Iemand die een aandeel Shell heeft doet er verstandig aan om ook de olieprijs in de gaten te houden. Maar de koers van een bedrijf hangt van veel meer zaken af dan de prijs van de grondstoffen die ze produceren. Het is dus zeker niet de beste manier om in te spelen op de veranderende prijzen van grondstoffen.

Futures, CFD’s en Binaire Opties

Door middel van derivaten kan er direct ingezet worden op verwachte koersstijgingen en dalingen zonder dat de grondstof zelf aangeschaft hoeft te worden. Futures, CFD’s (Contracts for Difference) en binaire opties werken allemaal als voor aandelen en valuta. Wel is het verstandig om bij futures goed te kijken of er vastgesteld is of er fysiek geleverd wordt of dat er in geld afgerekend wordt. Op de grondstoffenmarkt zijn futures populair bij producenten van grondstoffen om een minimale return op hun geproduceerde grondstof te garanderen, hierdoor komt fysieke levering relatief vaak voor. Hoewel veel van deze fysieke levering futures afgehandeld worden voor de afloopdatum is het wel verstandig voor particuliere beleggers om bewust te zijn van de mogelijkheid.

Waarom in Grondstoffen Beleggen?

Grondstoffen zijn een heel tastbaar beleggingsobject waar veel meer mensen een connectie mee hebben en kennis van hebben. Mensen met een agrarische achtergrond hebben veel binding en kennis met landbouwproducten terwijl mensen met een technische achtergrond vaak een goed beeld hebben van bepaalde grondstoffen en hun toepassingen in de industrie. Deze kennis kan afdoende zijn voor het beleggen in grondstoffen, terwijl bij beleggen in bijvoorbeeld bedrijven er veel meer specialistische kennis over bedrijven, hun imago en hun management komt kijken.
Daarnaast zijn de markten van harde grondstoffen niet zo instabiel als die van bijvoorbeeld aandelen, er zijn geen kwartaalcijfers die een sterke daling inzetten. De harde grondstoffenmarkt is dus een manier van beleggen voor iemand die niet continue in de weer wil zijn met alle laatste nieuwtjes.