De ontwikkeling van de olieprijs, nu in- of uitstappen?

De olieproducerende landen klagen al enkele jaren over dat de structureel lage olieprijs van de laatste jaren te laag zou zijn en dat hierdoor de opbrengst van de olieproductie zo laag is dat het de staatshuishoudingen van deze landen ernstig aantast. Het is zeker waar dat de olieprijs de laatste jaren een historische duikeling heeft doorgemaakt, waar in de zomer van 2014 nog ongeveer 105 USD werd betaald voor een vat ruwe olie ligt de olieprijs van november 2016 met een prijs van circa 50 USD per vat nog niet eens op de helft van dat.

De toekomstige ontwikkeling van de olieprijs

Natuurlijk is het nooit met zekerheid te zeggen hoe de olieprijs zich in de toekomst zal ontwikkelen, zelfs het doen van voorspellingen op de korte termijn komt vaak overeen met koffiedik kijken maar als belegger bent u vast en zeker bekend met deze gang van zaken. Wat u als belegger kunt doen om de toekomstige ontwikkeling van de olieprijs te voorspellen, is het goed uitkijken naar gebeurtenissen die met vrij grote zekerheid invloed zullen uitoefenen op de olieprijs. En juist op dit moment doet een dergelijke gebeurtenis zich aan, want op dit moment zijn de lidstaten van de OPEC al maanden bezig om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen met betrekking tot het beperken van de olieproductie om zodoende de olieprijs weer wat te doen laten stijgen.

De invloed van de OPEC

Voor het eerst sinds 2008 trachten de lidstaten van de OPEC weer om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen met betrekking tot het niveau van de olieproductie. Door een gezamenlijke beperking van de olieproductie, hopen de lidstaten de olieprijs weer wat te doen laten stijgen. In september kwamen de lidstaten overeen om de productie te beperken tot 32,5 à 33 miljoen vaten per dag waardoor de olieprijs initieel weer wat begon te stijgen. Echter stijgt nu met name het aantal lidstaten dat zich niet in de in september gemaakte afspraken kan vinden waardoor de kans op een definitief akkoord tijdens de officiële vergadering van de OPEC in Wenen op 30 november steeds kleiner lijkt te worden waardoor de olieprijs inmiddels alweer begint te zakken.

Olie, erin of eruit?

De kans dat de lidstaten van de OPEC het onderling eens worden over de voorgenomen productiebeperking lijkt door de uiteenlopende belangen steeds geringer te worden. De afgelopen weken is de OPEC zelfs overgegaan tot het uitnodigen van olieproducerende landen die geen lid zijn van de OPEC zoals onder andere Rusland, Brazilië en Oman om toch tot afspraken met betrekking tot productiebeperking te komen maar ook die gesprekken hebben vooralsnog geen afspraken opgeleverd. Dus of instappen verstandig is? Gezien een structurele stijging van de olieprijs op dit moment ver weg lijkt, adviseert Lerenbeleggen.info voorlopig olie alleen gebruiken als brandstof voor de auto. 

Een reactie plaatsen