Aandelen

Spreken we over beleggen, dan denkt iedereen meteen aan aandelen. Alhoewel beleggen veel meer is dan enkel aandelen gaan we er in deze rubriek toch even op in. Wat is dat nu juist een aandeel en voor wie is dat al dan niet interessant? Wij zetten het voor u even allemaal op een rijtje.

1. Wat is een aandeel?

Een aandeel is eigenlijk een waardepapier waarmee aangegeven wordt een bepaald deel in het eigen vermogen van een onderneming te bezitten. Het geeft bovendien een aantal rechten ten opzichte van die vennootschap. Economisch kan je dus als een soort eigenaar van de onderneming gezien worden, juridisch ben je dat uiteraard niet.

1.1. Stemrecht

Aandelen geven in beginsel stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Er bestaan echter verschillende soorten aandelen zoals preferente aandelen en aandelen zonder stemrecht. De Wet flex-BV maakt de materie echter al snel heel ingewikkeld waardoor we er in deze rubriek niet verder op ingaan.

1.2. Dividenden

Een onderneming die winsten boekt kan een deel van die winsten uitbetalen aan haar aandeelhouders, dit noemen we dividenden. Het dividend vormt een eerste onderdeel van een potentiële winst van je belegging, echter: niet alle vennootschappen betalen jaarlijks dividenden uit en bij sommige aandelen (zogenaamde dividendaandelen) krijg je hogere dividenden dan bij andere. Hoe dan ook zijn dividenden altijd positief en nooit negatief.

1.3. Verhandelbaarheid

Een aandeel hoeft niet verhandelbaar te zijn op een effectenbeurs, maar het kan wel. In deze rubriek gaan we uiteraard enkel in op verhandelbare effecten.

Een verhandelbaar aandeel kan verhandeld worden aan een bepaalde koersprijs. Die koersprijs is afhankelijk van een evenwicht tussen vraag en aanbod. Het doel van iedere belegger is uiteraard om het aandeel te kopen tegen een zo laag mogelijke koersprijs en opnieuw te verkopen wanneer de koersprijs zo hoog mogelijk staat (Buy low and sell high-strategie) – in de tussentijd hoopt hij ook nog te genieten van een aantrekkelijk dividend. Dat dat niet steeds lukt staat buiten kijf – aandelen zijn een risicovolle belegging waar je best zorgvuldig mee te werk gaat.

2. Voordelen

 

2.1. Rendement

Op lange termijn kan je met aandelen vrij hoge rendementen behalen. Hoeveel een aandeel zal opbrengen hangt daarbij af van vier verschillende factoren:

  • De waardestijging
  • + verkregen divenden
  • – Kosten en belastingen
  • +/- wisselkoersevolutie (indien andere munteenheid)

Uit het verleden blijkt dat bij aandelen een gemiddeld rendement van 6 tot 7 procent verwacht kan worden. De beste strategie is dan ook om op lange termijn te beleggen. Een belangrijke opmerking is echter dat rendementen uit het verleden natuurlijk geen garanties bieden voor de (nabije) toekomst.

2.2. Dividend en zeggenschap

Zoals eerder aangegeven geven aandelen recht op dividend en recht op zeggenschap op de aandeelhoudersvergadering.

2.3. Liquide investering

De meeste aandelen zijn vlot verhandelbaar. Je kan ze dus snel kopen en verkopen. Heb je bijvoorbeeld onverwachtse kosten kan je ze vlot ten gelde maken. Natuurlijk is dat niet het hoofddoel van een aandeel – wij raden steeds aan om aandelen eerder te zien als een investering op lange termijn – maar het is toch een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld een obligatie.

3. Nadelen

 

3.1. Kennis vereist

Vooraleer je een aandeel aanschaft is het van groot belang jezelf te verdiepen in het bedrijf waarin je investeert. De financiële gegevens zijn vlot te raadplegen, maar het vergt toch enige kennis en kunde om al die gegevens te verwerken. Indien je meent niet de nodige kennis te bezitten kan een beleggingsfonds interessanter zijn.

3.2. Kosten

Aan zowel de verkoop als de aankoop van aandelen zijn kosten verbonden. Houd daar rekening mee bij het bepalen van je rendement: je moet winst maken om geen verlies te lijden.

3.3. Risicovol

Net zoals andere beleggingen is de investering in aandelen niet zonder risico. Voor een groot deel ben je afhankelijk van de koersprijs. Beleggers durven vaak nogal abrupt reageren op nieuws of jaarcijfers waardoor dergelijke koersprijzen stevig kunnen schommelen. Het is van belang op de hoogte te zijn van de risico’s en eventuele verliezen die op korte termijn verbonden kunnen zijn aan aandelen. Indien een aandeel jou te risicovol lijkt, kan je misschien beter investeren in obligaties.

3.4. Tijd

Indien je ervoor kiest om te beleggen in aandelen moet je één ding weten: het gaat je tijd kosten. Voortdurend financiële verslagen en economische voorspellingen doorlezen, gegevens bijhouden, jaarverslagen doornemen,… Aandelen verhandelen komt niet zonder de nodige moeite. Wil of kan je die moeite niet opbrengen? Dan zijn obligaties of beleggingsfondsen mogelijks interessanter.

4. Strategieën

Beslis je toch om de investering in aandelen te wagen? Dan is het belangrijk om een strategie uit te dokteren en daaraan vast te houden. Er bestaan verschillende strategieën en er zijn voortdurend zelf uitgeroepen ‘zieners’ die een bepaalde strategie tot gegarandeerde winst zouden uitgedokterd hebben. Uiteindelijk komen deze strategieën in essentie neer op volgend onderscheid.

4.1. ‘Buy low and sell high’-strategie

Letterlijk: koop laag en verkoop hoog. Volgens deze strategie is het van essentieel belang om aandelen zo goedkoop mogelijk te kopen en ze nadien aan zo hoog mogelijke prijs te verkopen. De kunst is aanvoelen wanneer een interessant aandeel zijn laagste punt heeft bereikt en wanneer een aandeel op zijn hoogtepunt is aangekomen.

4.2. ‘Buy and hold’-strategie

Volgens deze strategie koop je aandelen en verkoop je die langdurig niet. Je richt je op langdurige rendementen en toont vertrouwen in de toekomst van het bedrijf waarvan je aandelen gekocht hebt. Historische cijfers tonen aan dat deze strategie zeker succesvol is, alhoewel ook deze cijfers geen garantie vormen voor de toekomst. Hoe dan ook geniet je in de tussentijd van eventuele dividenden die op lange termijn toch je rendement de hoogte induwen.

5. Tot slot

Investeren in aandelen is altijd risicovol. Het is belangrijk om te weten waarin je investeert en voortdurend tijd te spenderen aan die belegging. Toch tonen historische cijfers aan dat mooie rendementen te behalen zijn. Zijn aandelen jou te risicovol of beschik je niet over de nodige kennis, dan kunnen obligaties of investeringsfondsen interessanter zijn.